พิกัด & ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้ง

440 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

โทร
อีเมล
เว็บไซต์

ในราวปี พ.ศ. 2441 ขุนปรีชานุศาสน์ (ปล้อง ธรรมารมณ์) ได้ใช้บ้านของท่านเองเป็นที่สอนหนังสือให้แก่ลูกหลานชาวสุพรรณ โดยได้รับประทานนามโรงเรียนจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นว่า “โรงเรียนปรีชาพิทยากร” ต่อมาในปี พ.ศ. 2446 พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นว่าอาคารเรียนเก่าทรุดโทรมลงมากจึงได้ให้ย้ายไปสร้างอาคารเรียนใหม่ริมถนนพระพันวษา ตลอดจนยกฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ชื่อว่า “กรรณสูตศึกษาลัย” และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนที่สุดได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่บริเวณปัจจุบัน

เดิมนั้นโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยเป็นโรงเรียนชายล้วน แต่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) มีอาคารเรียน 7 หลัง โรงฝึกงาน 6 หลัง อาคารศูนย์กีฬากรมสามัญศึกษา สนามฟุตบอลที่มีลู่วิ่งรอบสนาม สนามบาสเกตบอล และอัฒจันทร์เชียร์กีฬาขนาดใหญ่

รีวิวจากผู้ใช้บริการ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

Leave a Review

Price
Location
Staff
Services
Food
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failed