สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี  เป็นหน่วยราชการสังกัดกรมสรรพสามิต มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี ดำเนินการป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

รีวิวจากผู้ใช้บริการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี

Leave a Review

สถานที่
เจ้าหน้าที่
การบริการ
ความสะดวก
การเดินทาง
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failed