บจก.สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหนังสือเรียนประถมศึกษา ประจำ จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย และสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า ในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

*** สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ ปฏิบัติงานที่จังหวัดสุพรรณบุรี ***

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว ใช้วิ่งทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน
 • มีค่าอบรม 12,000 บาท (ได้รับคืนภายหลังตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด)
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : นำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถยนต์ และสำเนาจดทะเบียนรถยนต์ หรือสำเนาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ มาพร้อมกับเอกสารสมัครงาน ในวันที่มาสัมภาษณ์งานด้วย

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 3. ค่ายานพาหนะ
 4. เงินโบนัสตามผลงาน
 5. ค่าทำงานล่วงเวลา
 6. ค่าตอบแทนพิเศษ
 7. ตามข้อตกลงของบริษัท
 8. เบี้ยขยัน 3,000 บาท (วันละ 100 บาท สำหรับวันทำงานจริงใน 1 เดือน)
 9. ค่าเสื่อมรถ 2,000 บาท
 10. ค่าน้ำมันรถ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (จ่ายตามจริงในวันเสาร์) มี advance

  สำหรับวันอบรมก่อนวันทำงานบริษัทดูแลค่าเดินทางรถทัวร์ชั้น 1 / ค่ารถไฟชั้น 1 / ค่ารถตู้ไป-กลับ (จ่ายจริงตามเรตดังกล่าวข้างต้น)

  สำหรับวันอบรมเสาร์เว้นเสาร์บริษัทดูแลค่าเดินทางรถทัวร์ชั้น 1 / ค่ารถไฟชั้น 1 /ค่ารถตู้ไป-กลับ (จ่ายจริงตามเรตดังกล่าวข้างต้น)

 11. ค่าโทรศัพท์มือถือ 300 บาท/เดือน
 12. โบนัสสิ้นปีจากยอดขายหนังสือ
 13. โบนัสค่าสวัสดิการพิเศษของพนักงานกรณีพนักงานทำงานอยู่ครบสัญญา (1) ปี
 14. ปรับเงินเดือนประจำปี
 15. ท่องเที่ยว
 16. งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บจก.สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) [email protected] โทร 02-587-7972