บางปลาม้าตั้งอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณ (ท่าจีน) บริเวณทางใต้ของเมืองสุพรรณบุรี คนรุ่นเก่าเล่ากันมาว่าเดิมนั้นแถบนี้มีปลาม้าชุกชุมมากจึงเป็นที่มาของชื่อ “บางปลาม้า” ทุกวันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 มีประเพณีงานบุญที่ถือปฏิบัติกันมากว่า 100 ปี นั่นคือ “ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ” โดยพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ที่วัดอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณจะพายเรือบิณฑบาตร โดยชาวบ้านก็จะออกมาพายเรือใส่บาตรกันอย่างครึกครื้น

Showing 6 from 6 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

คาเฟ่โฮมเมดท่ามกลางธรรมชาติ ริมคลองบางยี่หน อ.บางปลาม้า

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน