พื้นที่ส่วนใหญ่ของด่านช้างอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเบญจพรรณ มีป่าสนสองใบซึ่งหาชมได้ยาก ในอดีตบริเวณลำห้วยกระเสียวมักมีโขลงช้างขนาดใหญ่ลงมากินและเล่นน้ำเป็นประจำ จึงได้มีการขนานนามบริเวณดังกล่าวว่าเป็น ด่านช้าง เป็นที่มาของชื่ออำเภอในปัจจุบัน

Showing 2 from 2 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน