ดอนเจดีย์เป็นดินแดนประวัติศาสตร์และยังเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระคชาธารออกศึกและองค์เจดีย์ยุทธหัตถี ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีที่ทรงมีต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า มีการแสดงแสง-สี-เสียง การชนช้าง ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ในช่วงวันที่ 18 มกราคมของทุกปีหรือตรงกับวันกองทัพไทย

Showing 3 from 3 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน