ชื่อหนองหญ้าไซนี้ได้มาจากหนองน้ำใหญ่ที่มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ในหนองน้ำแห่งนี้มีหญ้าไซขึ้นอยู่มากมาย ประชาชนจึงเรียกชื่อหนองน้ำแห่งนี้ว่า “หนองหญ้าไซ” วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ยังคงมีอาชีพทำเกษตรกรรมและงานหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นเรื่องราวของชีวิตที่น่าเข้าไปสัมผัสและเรียนรู้

Showing 3 from 3 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน