อดีตสามชุกเป็นเมืองท่าสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี เพราะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณหรือแม่น้ำท่าจีน มีท่าน้ำที่มีเรือมาจอดทำการค้าขายเรียงรายจนกลายเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนสินค้ามาแต่โบราณ ตัวตลาดเก่าเป็นตลาดที่สร้างด้วยไม้เรียงต่อไปตามริมฝั่งแม่น้ำ ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เป็นตลาดสามชุก 100 ปี

Showing 4 from 4 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

หากนี่คือสถานที่ บริการ คาเฟ่ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

ผลิตและจำหน่ายกล่องไปรษณีย์

บริการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษลูกฟูกพิมพ์แบรนด์ จำหน่ายกล่องไปรษณีย์สำเร็จรูป และอุปกรณ์แพ็คเกจจิ้งต่างๆ เช่น ซองเอกสาร ซองกันกระแทก ซองพลาสติก พลาสติกกันกระแทก ซองกาว Packing List