ศรีประจันต์เป็นชื่อของตัวละครในวรรณคดีเรื่อง “ขุนช้าง-ขุนแผน” คือเป็นชื่อแม่ของนางพิมพิลาลัย โดยแต่เดิมนั้นระแวกนี้เรียกว่าตำบลกระพุ้ง นายถม มีทองคำ เป็นกำนันคนแรกและได้ทำคุณงามความดีจนได้รับแต่งตั้งเป็น “ขุนศรีประจันต์รักษา” ชาวบ้านเห็นว่าชื่อตำบลเก่าไม่เหมาะสมจึงได้ขอให้เปลี่ยนจากตำบลกระพุ้งเป็นตำบลศรีประจันต์และเลื่อนฐานะเป็นอำเภอศรีประจันต์ในปัจจุบัน

Showing 5 from 5 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน