สองพี่น้องได้ชื่อมาจากลำน้ำยุคโบราณคือคลองสองพี่น้องซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลผ่านสุพรรณบุรี แล้วไหลลงไปสู่แม่น้ำท่าจีน แยกออกเป็นสองสายเปรียบเสมือนสองพี่น้อง โดยมีตำนานเล่าว่าแต่เดิมบริเวณนี้เป็นป่าดงพงไม้หนาแน่น มีช้างโขลงหนึ่งมีช้างใหญ่ 2 ตัวพี่น้องเป็นนายโขลง ได้พาโขลงช้างเดินกันมากินน้ำในลำน้ำท่าจีนอยู่เสมอ จนทางเดินกลายเป็นลำคลอง จึงเรียกคลองนั้นว่า "คลองสองพี่น้อง" เป็นที่มาของอำเภอสองพี่น้องใบปัจจุบัน

Showing 7 from 7 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

หากนี่คือสถานที่ บริการ คาเฟ่ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน

หากนี่คือสถานที่ บริการ หรือร้านค้าของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อเพิ่มข้อมูล รูปภาพ หรือแก้ไขรายละเอียดให้ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน