รพ.เจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รพ.เจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร จัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) รวมทั้งสิ้น 5 ตำแหน่ง 16…